ترفندهای یادگیری ترفندهای یادگیری .

ترفندهای یادگیری

رفتار انسانی

تهویه کلاسیک

شرطی‌سازی کلاسیک به یک روش یادگیری اشاره دارد که در آن جفت‌های محرک و پاسخ آموخته می‌شود – برای مثال، دیدن غذای خوشمزه معمولاً باعث ترشح بزاق می‌شود (خوشمزه!). در حالی که غذا به عنوان محرک بدون قید و شرط عمل می کند، ترشح بزاق پاسخ بدون شرط است.
اگر مواجهه با غذا به طور مداوم با یک محرک خنثی (قبلا) مانند به صدا درآوردن زنگ همراه باشد، یک جفت محرک-پاسخ جدید آموخته می شود.
زنگ به یک محرک شرطی تبدیل می شود و به اندازه کافی قوی است که حتی در غیاب غذای واقعی باعث ترشح بزاق شود.
این فرآیند یادگیری که به عنوان تعمیم توصیف می‌شود، برای اولین بار توسط ایوان پاولوف و تیم (1927) از طریق آزمایش‌هایی با سگ‌ها مورد مطالعه قرار گرفت، به همین دلیل است که شرطی‌سازی کلاسیک به عنوان شرطی‌سازی پاولوفی نیز شناخته می‌شود.
امروزه شرطی سازی کلاسیک یکی از شناخته شده ترین فرآیندهای یادگیری پایه است.داستان واقعی برای بهترین فیلم ها

شرطیسازی عامل

شرطی‌سازی عامل، که شرطی‌سازی ابزاری نیز نامیده می‌شود، به نوعی از یادگیری اشاره می‌کند که در آن قدرت یک رفتار با پیامدهایی (پاداش یا تنبیه)، که از طریق محرک‌های قبلی نشان داده می‌شود، اصلاح می‌شود.
در هر دو حالت شرطی سازی عامل و کلاسیک، رفتار توسط محرک های محیطی کنترل می شود - با این حال، آنها در ماهیت متفاوت هستند. در شرطی سازی عامل، رفتار توسط محرک هایی کنترل می شود که هنگام پاداش یا تنبیه یک رفتار وجود دارند.
شرطی سازی عامل توسط B.F. Skinner ابداع شد. اسکینر به عنوان یک رفتارگرا معتقد بود که برای توضیح رفتار واقعاً لازم نیست به افکار و انگیزه های درونی نگاه کنیم. در عوض، او پیشنهاد کرد که فقط علل بیرونی و قابل مشاهده رفتار انسان را در نظر بگیرند.
به گفته اسکینر، اقداماتی که به دنبال نتایج مطلوب هستند، بیشتر احتمال دارد تکرار شوند، در حالی که اقداماتی که به دنبال نتایج نامطلوب هستند، کمتر احتمال دارد تکرار شوند. در این راستا، شرطی‌سازی عامل بر یک فرض نسبتاً ساده تکیه می‌کند: رفتاری که به دنبال آن تقویت می‌شود، تقویت می‌شود و احتمال وقوع مجدد آن در آینده بیشتر است.حفظ عادات سالم


برچسب: ،
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲ آبان ۱۴۰۱ساعت: ۱۲:۰۲:۳۲ توسط:مریم موضوع: نظرات (0)